"Warith Associates Where Your Legacy Begin.."

PruBSN Warisan
Read More
PruBSN UmmahLink
Read more
HealthEnrich+
Read More

Warith Associates

Warith Associates Official Pages
Warith Associates
Warith Associates
WARITH FINANCIAL INFO TODAY

Kebanyakan rakyat Malaysia yang diisytiharkan muflis merupakan dalam lingkungan umur 35-44 tahun (35.25%), sementara 25-34 tahun adalah yang kedua terbanyak (22.52%). Majoriti kes muflis di Malaysia disebabkan oleh pinjaman kenderaan, ini oleh kerana tunggakan hutang pinjaman kenderaan yang tidak dijelaskan. Selain daripada itu, sebab lain rakyat Malaysia diisytiharkan muflis ialah daripada tunggakan hutang perumahan, hutang peribadi dan hutang perniagaan.

Individu juga boleh diisytiharkan muflis sekiranya dia menjadi penjamin kepada orang lain. Pihak bank akan menuntu hutang daripadda penghutang terlebih dahulu, namun sekiranya penghutang tidak boleh melangsaikan hutang tersebut pihak bank akan menuntut dari individu yang bertindak menjadi penjamin kepada penghutang.
Fill form for free consultation

Need help to find the right plan for you? 
Complete the form below and we will assign an agent to provide you a full consultation.

Discover our range of products that are suitable for all who wish to invest in our Shariah-compliant solutions.